Wie zijn wij

Stichting Novio Experience Museum (NEM)

Correspondentieadres:
Toermalynstraat 47, 
6534 SB Nijmegen
KvK nr :               09219420
ANBI status,      geen
Bank rek nr. :    NL81 RABO 01202 71 419
Tel:                       024 6414757  ( tel nr penningmeester)
E mail :                richard.binnendijk@gmail.com ( penningmeester)
Opgericht:           op 17 maart 2010 te Nijmegen
Locatie adres:    NXP Gerstweg 2, 6534 NA Nijmegen


Bestuurssamenstelling
H.W.M. van den Bogaert,     voorzitter
H. Vriezen,                               secretaris
R.T.W.M. Binnendijk,            penningmeester
H.T.M. Hubbers                      lid ( communicatie)
J. Bruines                                lid  
Bestuursleden zijn allen onbezoldigd.

Doelstelling
-    Het exposeren van semiconductors, semiconductorstechnologieën en toepassingen daarvan.
-    Het ondersteunen van technische educatie
-    Het archiveren van publicaties op semiconductorgebied
-    Al hetgeen wat nodig is om de interesse en de toegankelijkheid bij het publiek van de  semiconductorstechnologie te bevorderen.

Jaarplan-uitgevoerde activiteiten
Op het terrein van NXP is een beperkte expositieruimte ingericht die op afspraak toegankelijk is. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden bij :
Richard Binnendijk tel 024 6414757, Mob: 06 49780514 of E: richard.binnendijk@gmail.com

Financieel verslag 2013.
Financieel verslag 2011 beschikbaar
Financieel verslag 2012 beschikbaar
Financieel verslag 2013 beschikbaar.

Beloningsbeleid.
Beleid van de stichting is om het bestuur te laten bestaan uit alleen onbezoldigde bestuursleden.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Medewerkers 
De stichting bestaat uit alleen uit vrijwilligers.
We zijn op zoek naar vrijwilligers 
met kennis op semiconductorgebied, 
techneuten die opstellingen kunnen bouwen
die bekend zijn met elektronica, metaalbewerking, 
timmer en schilder vaardigheden bezitten  
kennis bezitten over inrichten van exposities
teksten kunnen schrijven
rondleidingen kunnen verzorgen