Nieuws

NEM museum verhuisd.

Het museum is voorlopig alleen op afspraak geopend. Sinds juli jl is het museum verhuisd van gebouw A naar gebouw K op de site van NXP. De verhuizing naar gebouw K is een tussen oplossing naar een definitieve oplossing voor huisvestiging van het museum in de toekomst.
De verhuizing was noodzakelijk omdat gebouw A gerenoveerd wordt. Aangezien gebouw K veel minder vloeroppervlak heeft A zijn wij genoodzaakt onze expositie aan te passen. De expositie bestaat voorlopig uit een 8 tal en enige foto's. Dde groepsgrote is tot nader order max 10 personen.


Historisch overzicht van activiteiten Novio Experience Museum, NEM.

Het NEM is een initiatief van de gepensioneerdenvereniging PVVGN Philips/NXP samen met enkele NXP medewerkers. In november 2008 werd het museum geopend door toenmalige Nijmeegse wethouder van cultuur Mevr Hanny Kunst en NXP directeur Fred Raus. Het museum bevatte toen een tentoonstelling van allerlei voorwerpen en documentatie uit verleden en heden van Philips Nijmegen en NXP. Philips is nl in 1953 gestart met de productie van halfgeleiders in Nijmegen. De tentoonstelling is gehuisvest in het trappenhuis van gebouw A en in een van de zaaltjes. Daarnaast wordt een deel van de ruimte in gebouw A gebruikt voor opslag van een grote hoeveelheid apparatuur en allerlei zaken die ooit in het bedrijf zijn gebruikt. NXP betaalt alle kosten voor gas, water en licht, onderhoud, etc. Het onderhoud vindt plaats door een groep gepensioneerden met een kern van ca 10 heren en daarnaast nog enige tientallen die zo nu en dan meehelpen. Er zijn regelmatig groepen o.a. jubilarissen en gepensioneerden op bezoek waarbij ze door de ex medewerkers/gepensioneerden worden rondgeleid. In 2011 hebben wij van de leiding van NXP de mededeling gekregen dat dergelijke bezoeken beperkt moeten worden tot (ex) werknemers en gepensioneerden en dat het zeer beperkt is toegestaan anderen in het museum toe te laten.

De situatie rond de plannen met gebouw A maakt het nodig ons te bezinnen op de plaats en de toekomst van NEM. De NXP-directie, René Penning de Vries, verzocht ons een plan te maken om per eind 2012 een andere locatie te vinden omdat gebouw A i.v.m. de plannen met het complex zou worden gesloopt.

In 2009 is door Harry van den Bogaerd, Richard Binnendijk, Ben Langhorst, Theo Merkus, Joop Bruines en Ger de Wind het initiatief genomen om het NEM in een stichting onder te brengen. Op 17 maart 2010 zijn de statuten daarvoor gepasseerd onder de naam Stichting Novio Experience Museum. De kosten van deze actie zijn door NXP betaald. Ondertussen zijn Theo Merkus ,Ben Langhorst en ger de Wind geen lid meer van het bestuur, dat nu bestaat uit Harry van den Bogaert, voorzitter, Harriy Vriezen, secretaris/ documentatie, Richard Binnendijk, penningmeester, Henk Hubbers, communicatie en Joop Bruines namens NXP.

In 2011 werd de tentoonstelling uitgebreid met een expositie over het ontstaan van de televisie. Deze texpositie is voorlopig niet te bezoeken.
In 2013 is een expositie ingericht in het huis van de geschiedenis in de Marieenburgkapel in samen werking met het STIENEO onder de naam “Terug in de elektriciteit”.

April 2014